UGF leds från och med 2023 av en styrelse med 5 ledamöter och en ordförande samt en skattmästare/kassör (ständigt adjungerad).

Styrelsen träffar klubbordförande vid vårårsmöte och höstårsmöte samt en ordförandekonferens under året.

De operativa arbetsuppgifterna har fördelats på kommittéer/arbetsgrupper med av styrelsen utsedda ledamöter och ordförande. Samtliga styrelseledamöter ansvarar för en kommitté.

Följande kommittéer finns för närvarande:

Hållbar golfanläggning
Juridiska
ParaGolf
Junior / Elit
Kommunikation & Marknad
Regel- och handicapkommitté
Seniorkommitté
Tävlingskommitté

Vad kommittéerna gör hittar Du i ett nytt fönster här eller under rubriken Kommittéer i menyn.