UGF leds av en styrelse med sju ledamöter och en ordförande. Distriktet har under ett antal år haft en kanslist på 35% tjänst. Fr.o.m. 1 april 2011 har distriktet haft en kassör på ca 6 tim/vecka men från och med 1 maj 2015 sköts även kassörstjänsten ideellt och därmed drivs distriktet enbart med ideella krafter. Distriktet har för 2018 en budgeterad omsättning på ca 0,9 Mkr.

Styrelsen träffar klubbordförande vid vårårsmöte och höstårsmöte samt 2 ordförandekonferenser under året.

De operativa arbetsuppgifterna har fördelats på kommittéer/arbetsgrupper med av styrelsen utsedda ledamöter och ordförande. Samtliga styrelseledamöter ansvarar för en kommitté.

Följande kommittéer finns för närvarande:

Bana/miljögrupp
Disciplinkommitté
ParaGolf
Kommunikation & Marknad
Regel- och handicapkommitté
Seniorkommitté
Tävlingskommitté
Ungdoms/Elitkommitté

Vad kommittéerna gör hittar Du i ett nytt fönster här eller under rubriken Kommittéer i menyn.