dollar

Statligt Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stödet) är avsett att stödja föreningsverksamhet för ungdomar mellan 7-25 år.

LOK-stöd kan sökas både via Riksidrottsförbundet (RF) och via kommunen. Mer information om hur man ansöker hittar du på Upplandsidrottens hemsida eller via er kommun.

Många golfklubbar har en omfattande ungdomsverksamhet, men tyvärr brister det i både kunskap om LOK-stödet och i rutinerna att rekvirera LOK-stöd. Ca 600 miljoner kronor fördelas årligen till landets idrottsföreningar. Fördelningen av LOK-stöd är också en parameter i fördelningen av anslag till idrottsförbunden. Ju bättre klubbarna redovisar desto mer pengar till SGF och UGF.

Fördelningen av LOK-stödet mellan idrotter/distrikt/föreningar redovisas i Excelfiler på svenskidrott.se.

Många kommuner har också ett eget bidragssystem till föreningsdriven barn- och ungdomverksamhet. Kontakta Din kommun för att få information om vad som gäller där. Som ett exempel redovisas här reglerna för föreningsbidrag i Enköpings kommun.

Medlemsregistret i IdrottOnline uppdateras med automatik varje vecka från GIT.