Allmänt

Allmänt 2018-04-07T10:32:14+00:00

Det är kul att tävla och tävling är en viktig del av idrotten! Genom golfens snillrika handicapsystem kan alla tävla utifrån sina förutsättningar. Spelar man utan handicap (hcp) kallas tävlingsformen scratch. I en scratchtävling vinner den skickligaste golfaren eftersom alla slag räknas, man tävlar med sin bruttoscore. I hcptävlingar reduceras bruttoscoren med spelarens hcp till en nettoscore.

I varje hcp-tävling bör det alltid koras en vinnare scratch.

Det finns ett stort antal golftävlingar i Uppland, såväl scratchtävlingar som hcptävlingar. De flesta tävlingarna arrangeras av klubbarna. Alla tävlingar finns inlagda i SGFs Tävlingskalender, som är en del av GIT (Golfens IT-system). Sök på Distrikt/Upplands GDF.

UGF arrangerar egna tävlingar, som genomförs ute på klubbarna. Dessa tävlingar nås genom länkar i menyn till vänster.

UGF har också SGFs uppdrag att lägga ut förbundstävlingar, sk B-tävlingar, på klubbar inom distriktet. UGFs egna tävlingar och de utlagda förbundstävlingarna redovisas i UGFs Tävlingskalender.

Ansvaret för tävlingar inom Upplands Golfförbund har delegerats till Tävlingskommittén.

Här kan Du läsa mer om olika spelformer inom golfen, som gör Ditt tävlande mer omväxlande och ännu roligare.

Regelsystemet för all tävlingsverksamhet finns i Spel- och tävlingshandboken. Boken gäller från 2016-01-01 och är ett samlat dokument för golfspelet i Sverige, både som sällskapsspel och tävlingsidrott, och riktar sig i första hand till klubbar. Syftet är att den ska fungera som en uppslagsbok.

Boken kan köpas från SISU Idrottsböcker
Läs boken på nätet.