Kallelse Höstårsmöte 2023

Hösten kommer sakta smygande, så här är kallelsen till höstårsmötet 2023.

Klubbordföranden/ klubbchefer i Upplands Golfdistrikt.
Härmed kallas ni till höstårsmöte med Upplands Golfdistriktsförbund
torsdagen den 19 Oktober 2023 kl 18:00 på Söderby GK, Uppsala.

OBS! Eventuella motioner skall vara UGF-styrelsen tillhanda senast 15 dagar före mötet under adress:
Upplands Golfförbund c/o Söderberg, Starbovägen 11, 752 65 Uppsala
eller via mail till martin.soderberg@upplandsgolf.se

Här är anmälningsformuläret med program:

https://ugf.typeform.com/to/l6m8mAFF

Program:
18:00 Lättare förtäring
18:45 Höstårsmöte
19:30 Hållbarhet inom golfen
– Redovisning från Ordförandekonferensen (Martin S, UGF)
– SGF:s tankar (Tony Mullborn, Klubbrådgivare, SGF)
– Projektstöd- hållbar förening (Maria Stolpe, RF/SISU)
ca 20:30 Slut
Välkomna!
För UGF
Martin Söderberg, Ordförande

Handlingarna publiceras här på hemsidan i stadgeenlig ordning, dvs. senast 14 dagar före årsmötet.