Höstårsmötet 2017 

Härmed kallas till höstårsmöte med Upplands Golfdistriktsförbund torsdagen den 12 oktober 2017 kl. 18:00 på GolfUppsala, Söderby. Vi inleder med lättare förtäring.

Handlingarna publiceras här i stadgeenlig ordning, dvs. senast 14 dagar före årsmötet. OBS! Eventuella motioner skall vara UGF-styrelsen tillhanda senast 30 dagar före mötet under adress Upplands Golfförbund c/o Andersson Berthåga Lindväg 3, 752 60 Uppsala eller via mail
till reidar.andersson44@gmail.com

Kl. 18:00 lättare förtäring, ca 18:45 mötesförhandlingar.Efter mötesförhandlingarna kaffe och därefter föredrag av antingen Helena Brobeck ansvarig för handigolf på SGF eller Per Sjöberg ordförande för handigolfgruppen och därefter övriga frågor.

Ordförande i GK eller klubbchefer erhöll kallelse via e-post 2017-09- 05.

Handlingar kommer att publiceras här.