UGFs Vårårsmöte 21 mars 2019

Ett välbesökt vårårsmöte började med samling och en god middag bestående av Gulschsoppa. Deltagare från 15 klubbar deltog.

Innan det formella mötet startade delade Reidar Andersson ut Kåbo GKs stipendium tillsammans med Kåbos ordförande. Stipendiet gavs till Alice Sylvén. Hon kunde inte närvara personligen utan stipendiet mottogs av hennes föräldrar.

Årets juniorledare Fredrik Hedlund ärades också innan de formella delarna startade. Läs mera om Alice och Fredrik på annan plats på hemsidan.

Till mötesordförande valdes J-P Nordstedt. Han skötte detta uppdrag med den äran. Mera om detaljerna från årsmötet kan läsas i protokollet.

Efter förhandlingarna gick Hasse Andersson igenom vad som gäller angående tävlingen UGF Masters. Kul att så många som 19 klubbar har valt att deltaga.

Eero Ikiläinen från Olandsbygdens GK berättade om deras verksamhet och speciellt vad som gäller Footgolf och fotbollsgolf.

Ordförande Reidar Andersson avslutade mötet och tackade alla som var där.


Kallelse till vårårsmöte 2019

Härmed kallas till vårårsmöte med Upplands Golfdistriktsförbund torsdagen den 21 mars 2019 Kl. 18:00 på GolfUppsala, Söderby. Vi inleder med lättare förtäring.

Handlingarna publiceras på hemsidan i stadgeenlig ordning, dvs. senast 14 dagar före årsmötet

OBS! Eventuella motioner skall normalt vara UGF-styrelsen tillhanda senast 30 dagar före mötet under adress Upplands Golfförbund c/o Andersson Berthåga Lindväg 3, 752 60 Uppsala eller via mail till reidar.andersson44@gmail.com

Kl. 18:00 lättare förtäring, ca 18:45 mötesförhandlingar.

Efter mötesförhandlingar kaffe och därefter kommer vi att dela ut pris till både årets juniorledare och Kåbos ungdomsstipendium. Eero Ikäläinen kommer att berätta om Olandsbygdens verksamhet. Övriga frågor som bl.a. kommer att tas upp är UGF-Master 26 maj, klubbesök och klubbesök i klusterform, ordförandekonferens i april och augusti, höstårsmöte/Golfting samt övriga aktuella frågor.

Välkomna!

För UGF!

Reidar Andersson

Ordförande

Kallelsen skickades ut via e-post till ordförande i GK och klubbarnas infoadresser 2019 – 01 – 29.

Möteshandlingar:

Förslag till dagordning

Fullmakt

Årsredovisning 2018

Revisionsberättelse 2018