Höstårsmötet 2017

Protokoll 2017 höstårsmöte

Rapport från höstårsmötet

Höstårsmötet hölls på GolfUppsala, Söderby. 30 personer deltog, 18 klubbar hade anmält intresse att delta, tyvärr fick några förhinder. Före årsmötet fick deltagarna äta en god och vällagad ”höstsoppa”. Vi vill tacka UpsalaGolf för det trevliga värdskapet.

Till mötesordförande valdes Ulf Pettersson och till sekreterare Bo Thyselius. Ulf, med sin erfarenhet, ledde förhandlingarna på ett briljant sätt. Protokollet kommer inom kort att läggas ut här.

En motion, ställd av Lena Wikstrand Nordahl, hade kommit in angående planering och ansvar av Upplandsmatchen för damseniorer. Årsmötet beslöt enligt motionen med reservationen att damernas avslutningsmatch inte ingår i distriktets uppdrag. Motionen och motionssvaret kan ses i handlingarna som ligger ute på hemsidan. (se möteshandlingar längre ner på sidan)

Efter årsmötet behandlades följande övriga frågor:

 1. Överenskommelser
  Mötesdeltagarna beslöt att i början av 2018 skickas en enkät ut av UGF angående överenskommelser som Upplandsgreenfee, Juniorspel under sommarhalvåret, Klubbintroduktionskort.
 1. Klustermöten
  Att UGF under 2018 kommer att starta klustermöten där fyra till fem klubbar per kluster kommer att ingå.
 1. Summer Camp
  Under juni månad arrangerade UGF en fyra dagars Summer Camp för barn och ungdomar på GolfUppsala och Upsala GK med ett mycket lyckat resultat. Frågan som ställdes till deltagarna var. Kan det vara möjligt att också arrangera Summer Camp på ett liknande sätt i något annat geografiskt område under 2018 för att förenkla för fler ungdomar att delta?
 1. Farligt spel
  UGF informerade om att under säsongen har två fall av farligt spel anmälts till UGF.
 1. GEO-certifiering
  Bo Thyselius berättade på ett informativt sätt om vikten av miljötänk och om vad som idag är på agendan inom GEO-certifiering, en certifiering som är anpassad till golfen.
 1. Handigolf
  Helena Brobeck, ansvarig på SGF och Lotta Hager, Handigolfansvarig på Hässelby GK berättade om handigolf både hur det ser ut i landet och de erfarenheter som Hässelby GK har fått under deras arbete med handigolf. Ett inspirerande och givande föredrag.


Kallelse till årsmötet

Härmed kallas till höstårsmöte med Upplands Golfdistriktsförbund torsdagen den 12 oktober 2017 kl. 18:00 på GolfUppsala, Söderby. Vi inleder med lättare förtäring.

Handlingarna publiceras här i stadgeenlig ordning, dvs. senast 14 dagar före årsmötet. OBS! Eventuella motioner skall vara UGF-styrelsen tillhanda senast 30 dagar före mötet under adress Upplands Golfförbund c/o Andersson Berthåga Lindväg 3, 752 60 Uppsala eller via mail
till reidar.andersson44@gmail.com

Kl. 18:00 lättare förtäring, ca 18:45 mötesförhandlingar.Efter mötesförhandlingarna kaffe och därefter föredrag av antingen Helena Brobeck ansvarig för handigolf på SGF eller Per Sjöberg ordförande för handigolfgruppen och därefter övriga frågor.

Ordförande i GK eller klubbchefer erhöll kallelse via e-post 2017-09- 05.

Möteshandlingar