Protokoll Höstårsmöte 2018-10-18.

Minnesanteckningar från UGFs höstårsmöte 2018 på Söderby GK

Kvällen började med lite mingel och en god värmande köttsoppa i restaurangen. Det var roligt att se att det var flera deltagare än förra året.

Höstårsmötet började med att UGFs ordförande Reidar Andersson hälsade alla välkomna. Till mötesordförande valdes Ulf Petersson. Han skötte förhandlingarna på ett föredömligt sätt. Det blev inga stora diskussioner om någon punkt utan mötet accepterade styrelse respektive valberedningens förslag för det nya året. Protokoll kommer senare.

Efter de officiella delarna presenterade Jonas Ekström Golf Uppsala hur de har lyckats att förbättra lönsamheten samt skapa mera möjliga starttider på banorna. Mycket intressanta lösningar som inte kostar något, men ökar trivseln. Jonas presentation kommer att läggas ut här.

.

.

Efter Jonas presentation berättade Lena Lindström klubbrådgivare från SGF om vad man kan få hjälp av SGFs klubbrådgivare med och vilka olika verktyg som man kan använda för att identifiera hur golfaren ser ut i klubben samt i hela distriktet.  Dessa verktyg kan klubben använda för att öka kunskapen om vad golfaren i klubben tycker om klubben. Undrar du om något kan du kontakta Lena så hjälper hon till.

Se Lenas presentation här:

Upplands GDF hostarsmote 18 okt 2018

Vid pennan
Hasse Andersson

_______________________________________________________________________________________

Kallelse till Höstårsmötet 2018

Härmed kallas till höstårsmöte med Upplands Golfdistriktsförbund torsdagen den 18 oktober 2018 kl 18:00 på GolfUppsala, Söderby. Vi inleder med lättare förtäring.

Handlingarna publiceras på hemsidan i stadgeenlig ordning, dvs. senast 14 dagar före årsmötet

OBS! Eventuella motioner skall vara UGF-styrelsen tillhanda senast 30 dagar före mötet under adress Upplands Golfförbund c/o Andersson Berthåga Lindväg 3, 752 60 Uppsala eller via mail till reidar.andersson44@gmail.com

Kl. 18:00 lättare förtäring, ca 18:45 mötesförhandlingar.

Efter mötesförhandlingar kaffe och därefter föredrag av Lena Lindström(bilden), klubbrådgivare, och förhoppningsvis har Jonas Ekström möjlighet att berätta om GolfUppsala samt behandling av övriga frågor.

Välkomna!

För UGF!

Reidar Andersson

Ordförande

Kallelsen skickades ut via e-post till ordförande i GK och klubbarnas infoadresser 2018-08-04

Möteshandlingar