Vårårsmötet 2016

Härmed kallas till vårårsmöte med Upplands Golfdistriktsförbund torsdagen den 10 mars 2016 kl 18:00 på GolfUppsala, Söderby. Vi inleder med lättare förtäring.

Handlingarna publiceras här i stadgeenlig ordning, dvs. senast 14 dagar före årsmötet

OBS! Eventuella motioner skall vara UGF-styrelsen tillhanda senast 30 dagar före mötet under adress Upplands Golfförbund c/o Andersson Berthåga Lindväg 3, 752 60 Uppsala eller via mail till reidar.andersson44@gmail.com

Kl. 18:00 lättare förtäring, ca 18:45 mötesförhandlingar.

Ole Skarin har silverfärgat hår, skrattar i kameran och har vit skjorta, blå slips och mörkblå kavaj.

Efter mötesförhandlingarna kaffe och därefter föredrag av Ole Skarin, förbundsledamot som bl.a. presenterar ärenden till SGFs förbundsmöte i april samt behandling av övriga frågor.

Ordförande i GK eller klubbchefer erhöll kallelse via e-post 2016-01-27.

Förslag till dagordning
Röstlängd
Fullmakt mall
Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2015
Revisionsberättelse 2015
Motion från Burviks GK
Styrelsens motionssvar till Burviks GK

Vårårsmötet hölls 2016-03-10 på GolfUppsala, Söderby. Det var glädjande att representanter från hela 18 klubbar/associationer deltog.

Till ordförande för årsmötet valdes Rolf Carlsson, Enköpings GK. Rolf ledde årsmötet på ett förtjänstfullt sätt.

Efter årsmötet tilldelades Madde Sagström, Enköpings GK, utmärkelsen årets kvinnliga golfare 2015 och Anton Karlsson, Upsala GK, utmärkelsen årets manliga golfare 2015. Förutom blommor och diplom fick de varsitt stipendium på 5000:- vardera.

Läs motiveringarna här:
Madde Sagström
Anton Karlsson

Sören Ohlsson, f.d. ordförande i Öregrunds GK tilldelades UGFs silvermärke och Mats Remon, Upsala GK belönades med UGFs guldmärke för mångårigt och aktivt arbete med distriktets handigolf-, junior- och elitverksamhet.

Efter mötet presenterade förbundsstyrelseledamoten Ole Skarin SGFs årsredovisning och förslag till verksamhetsinriktning för 2017-18 som kommer att avhandlas på SGFs förbundsmöte den 17 april. Vad man bör göra med det starka egna kapitalet efter försäljningen av Golfens Hus och tidningen Svensk Golf och den nya klubbrådgivningsfunktionen diskuterades livligt och de valda ombuden fick medskick hur de bör agera under förbundsmötet.

Mötet beslutade att det inte behövs en ordförandekonferens före förbundsmötet. Nästa ordförandekonferens kommer att hållas på Öregrunds GK 18 augusti.