Vårårsmöte 2015

-Vårårsmöte 2015
Vårårsmöte 2015 2017-09-23T08:05:59+00:00

Vårårsmötet 2015 

Härmed kallas till vårårsmöte med Upplands Golfdistriktsförbund torsdagen den 26 mars 2015 kl 18:00 på GolfUppsala, Söderby. Vi inleder med lättare förtäring kl. 18:00. Maivor Isaksson, ledamot i förbundsstyrelsen, blir föredragshållare. Maivor informerar bl.a. om ärenden på 2015 års Förbundsmöte.


Maivor Isaksson, SGFs Förbundsstyrelse

Handlingarna publiceras här i stadgeenlig ordning, dvs. senast 14 dagar före årsmötet.

OBS! Eventuella motioner skall vara UGF-styrelsen tillhanda senast 30 dagar före mötet under adress Upplands Golfförbund c/o Andersson Berthåga Lindväg 3, 752 60 Uppsala eller via mail till reidar.andersson44@gmail.com

Ca kl. 18:45 Årsmötesförhandling. Kvällskaffe i mötespausen.

Efter mötesförhandlingen föredrag av Maivor Isaksson samt behandling av övriga frågor.

Ordförande i GK eller klubbchefer erhöll kallelse via e-post 2015-01-20.

  • Förslag till dagordning
  • Fullmakt mall
  • Röstlängd
  • Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2014
  • Balansrapport 2014 detaljerad
  • Resultatrapport 2014 detaljerad
  • Revisionsberättelse för 2014

Vårårsmötet hölls 2015-03-26 på GolfUppsala, Söderby. Det var glädjande att representanter från många klubbar deltog.

Utöver ett antal informationspunkter utdelades pris till årets Juniorledare för 2014, Hans Westlind, Olandsbygdens GK. Här finns motiveringen.

Sigtuna GK uppmärksammades då de utsetts av föreningen Sveriges golfjournalister till årets golfklubb 2015. Här finns motiveringen.

Förbundsmötesfrågor behandlades och de valda ombuden fick i uppdrag att stödja att årsavgiften till SGF för barn upp till 12 år skulle tas bort men att yrka att årsavgiften för seniorerna skulle vara oförändrad även om årsavgiften för barn upp till 12 år tas bort.

Maivor Isaksson, förbundsstyrelseledamot, höll en tänkvärd och intressant förläsning om projektet 50/50.  Här finns Maivor Isaksson bildspel

Maivor Isakssons bildspel