Vårårsmötet 2014 

Härmed kallas till vårårsmöte med Upplands Golfdistriktsförbund onsdagen den 19 mars 2014 kl 18:00 på Scandic Hotel, Uppsala Nord. Ordförande i GK erhåller kallelse via mail. Vi inleder med landgång kl. 18:00. Årsmötesförhandlingarna startar kl. 18:45. Kvällskaffe i mötespausen.

Möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga här på hemsidan den 4:e mars.

OBS! Eventuella motioner skall vara UGF-styrelsen tillhanda senast 30 dagar före mötet under adress Upplands Golfförbund c/o Andersson Berthåga Lindväg 3  752 60 Uppsala eller via mail till reidar.andersson44@gmail.comStefan Bengtsson, SGFs förbundsstyrelse

Inbjuden till mötet är Stefan Bengtsson, ledamot i förbundsstyrelsen som presenterar ärenden till SGF:s förbundsmöte.

  • Förslag till dagordning
  • Mall fullmakt
  • Röstlängd
  • Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2013
  • Resultatrapport 2013 detaljerad
  • Balansrapport 2013 detaljerad
  • Revisionsberättelsen
  • Här finns Stefan Bengtssons bildspel (pdf)
  • Här finns de fullständiga handlingarna till SGFs förbundsmöte. Läs dem gärna i förväg, så att det blir lättare att diskutera ärendena med Stefan Bengtsson. Obs att förbundsmötesärendena endast är en informationspunkt på UGFs årsmöte. Beslut om ombudens uppdrag/agerande på Förbundsmötet tas på ordförandekonferensen onsdagen den 23 april 2014.


På årsmötet tlldelades Ragnar Gedeborg UGFs högsta utmärkelse – Guldmärke nr 20.
UGFs förre ordförande Anders Wasberg avtackades av UGFs nye ordförande Reidar Andersson med ett grafiskt blad av Bo Åke Adamsson.