Vårårsmötet 2012

2012-01-11

Här finns bildspel från Anders Sjögrens och Håkan Stålbros genomgångar.

Här finns årsmötesprotokollet.

Läs referat från årsmötet på nyhetsplats.


Upplands Golfdistriktsförbund kallar härmed till vårårsmöte, jämlikt §11 i distriktets stadgar. Mötet äger rum den 21 mars 2012 på Scandic Hotel Uppsala Nord kl 18.30. UGF bjuder på enkel färtäring från kl. 18.00.

Medverkan av Anders G. Sjögren SGFs förbundsstyrelse, som presenterar ärenden som ska behandlas på SGFs förbundsmöte den 21 april. Även Håkan Stålbro från Golfens Hus medverkar.

På vårmötet behandlas UGF-styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret samt revisorernas berättelse över UGF-styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

Handlingar läggs ut i länkar här och efter hand i även i Dokumentarkivet.

  • Dagordning inkl styrelsens förslag
  • Röstlängd
  • Verksamhetsberättelse 2011
  • Resultatrapport
  • Balansrapport
  • Revisionsberättelse
  • Fullmakt (om klubben företräds av annan än ordförande)
  • Ärenden som ska behandlas på SGFs FM finns på denna länk

Deltagande anmäls i utskickat webbformulär.