Vårårsmötet 2011

2011-01-25

Upplands Golfdistriktsförbund kallar härmed till vårårsmöte, jämlikt §11 i distriktets stadgar. Mötet äger rum den 23 mars 2011 på Scandic Hotel Uppsala Nord kl 18.30. UGF bjuder på macka & kaffe från kl. 18.00

Medverkan av Kerstin Rydström SGFs förbundsstyrelse, som presenterar ärenden som ska behandlas på SGFs förbundsmöte den 16/4.

På vårmötet behandlas UGF-styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret samt revisorernas berättelse över UGF-styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
Handlingar läggs ut i länkar här och i Dokumentarkivet.

  • Dagordning
  • Verksamhetsberättelse 2010
  • Fullmakt
  • Revisionsberättelse
  • Ärenden som ska behandlas på SGFs FM finns på denna länk

Efter mötet demonstrerar Opentour sitt system för registrering av tävlingsresultat via mobil. (För de som vill.)