Vårårsmötet 2010

Upplands Golfdistriktsförbund kallar härmed till vårårsmöte, jämlikt §11 i distriktets stadgar. Mötet äger rum den 22 mars 2010 på Scandic Hotel Uppsala Nord kl 18.30.

Fullständiga möteshandlingar finns nu upplagda i dokumentarkivet.

I årsmötet deltar Anders G. Sjögren från Förbundsstyrelsen, som informerar om ärendena på Förbundsmötet (FM) den 23-24 april. På årsmötet ska fyra ombud till FM väljas, men inriktningsbeslut i förbundsmötesärendena fattas först vid ett extra ordförandemöte den den 13 april.
Länk till Möteshandlingar FM2010. Läs igenom handlingarna, så att ni kan ställa initierade frågor till Anders.

På vårårsmötet kommer också Årets Juniorledare 2009 att offentliggöras.

Information kommer också att lämnas i några viktiga och aktuella ärenden:

Infopunkter:

 • Miljöresan
 • Statistik SISU 2009 – målsättning 2010 – aktivitetslista – deltagarrapport
 • Första veckan i maj – Öppen Golfdag
 • Nordea Scandinavian Masters – avtal
 • Funktionärsregistret
 • Hcp-projektet
 • Skatteutredningen med länk till excelkalkylen – motargument
 • SGFs introduktionskort – hur ni anmäler och skriver ut
 • Nybörjarutbildningen – auktorisation – utvärderingen
 • Utbildningar,
  • GIT på distans del 2 – 25/3,
  • TLR1 – 27-28/3,
  • GIT-TL – 6, 8 och 14/4
  • GIT-rapport, 14/4
  • Ledarutbildningar steg 1 och steg 2
 • Ärenden extra ordförandemöte 2010-04-13
  • Inriktningsbeslut om FM-ärenden
  • LOK-stödsutbildning