Sammanlagt har 765 spelare spelat en eller flera ronder i seriespelet.

Länkarna nedan leder till sammanfattningar som omfattar de som spelat minst två ronder. Resultaten visas som heltal och kolumnen längst till höger visar medelvärdet av alla ronder avrundat till heltal vilket också ligger till grund för placeringen. Om två divisioner spelat på samma banor visas resultaten i separata kolumner.

OBS! I webbläsaren Chrome öppnas ibland av någon anledning inte filen första gången men nytt försök fungerar korrekt. Någon som har en förklaring varför.

D 60 div 1,2 D60 Div 3 D70 Div 1,2 D75
H60 Div 1,2 H60 Div 3,4 H70 Div 1,2 H70 Div 3,4
H75 Div 1,2 H75 Div 3 H 80 Div 1,2