Övriga

-Övriga
Övriga 2020-01-20T09:59:41+00:00
Jan Östman
Jan Östman Kassör
ekonomi@upplandsgolf.se
• Mobil 070-5922045
VakantHandigolf
Christer Schenholm
Christer SchenholmValberedning
christer.schenholm@upplandsgolf.se
• Mobil 0708-43 48 80
Henrik Norén
Henrik NorénBankonsulent
henrik.noren@golf.se
• Mobil 070-815 75 09
Elisabeth Engstrand
Elisabeth EngstrandDisciplinkommittén
e.engstrand@swipnet.se
• Mobil 073-3320543
Lena Lindström
Lena LindströmKlubbrådgivare
lena.lindstrom@golf.se
• Telefon 08-622 15 91