Golftinget 2015

Här kommer dokumentation – bildspel och minnesanteckningar – från Golftinget 2015 att publiceras:

 • Petra Lindström och Mikael Lundéns presentation
 • Göran Hermes har meddelat att hans presentation var ett arbetsmaterial, som Golfens Hus valt att inte publicera. Den officiella versionen kommer först inför vårens verksamhetsseminarier. Bl.a. avvaktas Förbundsstyrelsens beslut i frågorna den 26/11. I avvaktan på presentationen finns här två intressanta länkar till de fastställda engelska versionerna av ändringar i regel- resp hcp-bestämmelserna.
 • ​Minnesanteckningar från ordförandemötet
 • ​Minnesanteckningar från mötet med tävlingsansvariga
 • ​Minnesanteckningar från mötet med junior/elit
 • ​Minnesanteckningar från mötet med utveckling


Nu är det dags för årets Golfting lördagen den 14 november 2015 kl. 08:30-16:00. Lokal Fyrisskolan, Götgatan 17, Uppsala.

Program och tider ( UGF står för fika och lunch)

 • Samling med kaffe och macka 08:30 – 09:00
 • Gemensamt pass från 09:00-12:00
  Medverkan av
  Göran Hermes, regelansvarig SGF,
  Petra Lindström, ansvarig för spelarutveckling, junior/elit SGF
  Mikael Lundén, juniorkonsulent SGF.
 • Seminariegruppvisa möten 13.00 – 15:30.
 • Möjlighet till avslutningsfika och eftersnack 15:30 – 16:00

Vissa tidsförskjutningar kan ske.

Detaljerat program se nedan.

Anmälan, för planeringens skull, görs senast den 7/11 på utskickad länk.

Vi vill att klubben anmäler minst en person per seminariegrupp.

Har du frågor – kontakta mig reidar.andersson44@gmail.com

Välkomna!
Reidar Andersson


Förmiddagens agenda:

 1. Presentation av UGFs styrelse och kommittéer
 2. Presentation av UGFs verksamhetsplan 2016
 3. Presentation av UGFs hemsida
 4. Utdelning av utmärkelsen Årets Golfare i Uppland 2015
 5. Föredrag Göran Hermes, Nya regler och handicap 2016
 6. Föredrag av Petra Lindström och Mikael Lundén, Barn- och ungdomsverksamhet på golfklubben
 7. Aktuellt om golf i Uppland, statistik

Lunch kl. 12:00-13:00

Följande grupper har egna program under eftermiddagen, 13:00-15:30

Ordförande/Marknadsansvariga/Klubbchefer/Utbildningsansvariga/Senior – Aulan
Gruppledare: Reidar Andersson
Ärenden:

 1. Uppföljning av förmiddagens föredrag
 2. Överenskommelser 2016; Upplandsgreenfee, juniorspel under sommarlovet., introduktionskort både klubbkort och UGF-kort.
 3. SGFs Verksamhetsinriktning 2017-2018
 4. Nominering Årets Juniorledare i Uppland
 5. Styrelsebesök i klubbarna under 2016 på styrelsemöten, årsmöten eller vid annat lämpligt tillfälle
 6. GDF:s roll och uppdrag
 7. Nomineringar kommittéer!
 8. Frågeställningar från ordförandekonferensen 2015-09-21 som vi inte hann färdigbehandla, okynnesbokningar av starttider, golfhäftet.
 9. Ordförandemöten, årsmöten, golfting och FM-möte m.m. under 2016
 10. SISU, aktivitetsstöd, Per Englund
 11. Övrig info

Tävling

Gruppledare: Martin Gavelin
Preliminärt program

 1. Förändringar i UGFs seriespel
 2. Fastställa UGFs tävlingsprogram för 2016
 3. Utläggning av distrikts och förbundstävlingar
 4. SM Klubblag (fd nationellt seriespel)
 5. Upplands Golftour (scratchtävlingar som arrangeras av upplandsklubbar)
 6. Tävlingsutbyte Uppland, hcp-tävlingar i distriktet
 7. Tävlingsledarutbildning med regler TLR1 och 2
 8. TL-träff 2016
 9. Nya SoT, EHS (EGA HCP System) och Regelboken
 10. Årlig HCP-revision
 11. Övrig info

Utvecklingskommittén

OBS! Breddkommittén har slagits ihop med utbildningsfrågor och blir från 2016 Utvecklingskommitté
Gruppledare Isa Lindblad/ Emma Holmberg

 1. Programmet presenteras på mötet

Junior/Elit Golftinget 2015 
Gruppledare Henrik Nilsson
Preliminärt program

Vad hände 2015? Kort presentation av vad UGF gjorde 2015.

 1. Tankesmedja
 2. Rajder Kopp
 3. Tjejsatsning
 4. Talanggruppen
 5. Elitgruppen
 6. Super Camp
 7. Tävling

Vad ska hända 2016? Verksamhetsplanen 2016

 1. Tankesmedja när?
 2. Hur få fler deltagare till Rajder Kopp under 2016
 3. Tjejsatsning, idag har vi projektpengar – hur gör vi under 2016?
 4. Talanggruppen
 5. Elitgruppen
 6. Super Camp
 7. Tävling
 8. Upplands Golf Tour! För Upplandsklubbarna är det säkerligen bra med fler öppna tävlingar både marknadsföringsmässigt och eventuellt ekonomiska fördelar. Hur påverka klubbarna?

Program och tider (pdf)