Golftinget 2016

Dokumentation: 
Klubbkonsulent Lena Lindströms presentation

Föredrag om disciplinärenden 
Presentation

Föredrag om datorstödd banplanering
Information om datorprogrammet/simulatorn som visades
Simulatorn kan införskaffas via denna länk (kostnad ca 300:-)
Arkitektdelen är ett plug-in till Unity som kan laddas ner via denna länk (obs. använd version 5.2.3).
(tips hur man kommer igång med arkitektdelen kan ni hitta här)

Tävling
Uppdaterad presentation
Minnesanteckningar

Bana/Miljö 
Presentation Bo Thyselius
Minnesanteckningar

Ordförandegruppen em
Stefan Ståhls presentation
Vill du bli distriktsdomare?

Kommunikation och Marknad 
Sirkka-Liisa Bergkvists presentation
Minnesanteckningar

Seniorgruppen
Minnesanteckningar

 2016 års Golfting genomförs 2016-11-19  på Tunabergsskolan, Väpnargatan 19, i Uppsala

Anmälan, för planeringens skull, görs senast den 13/11 på utskickad länk. 

Förmiddagspasset är gemensamt. Efter lunch seminarievisa grupper.

Vi vill att klubben anmäler minst en person per seminariegrupp.

Program och tider(UGF står för fika och lunch)

08:30-09:00      Morgonkaffe med macka

09:00-09:45      Presentation av UGFs styrelse och genomgång av Verksamhetsplan 2017

09:45-10:45      Lena Lindström, klubbrådgivare SGF

10:45 -11:00     Sören Ohlsson, seniorkommittén informerar

11:00-12:00      Disciplinär verksamhet och bestraffningsärenden, Martin Gavelin UGF

12:00-13:00      Lunch

Följande grupper har egna program under eftermiddagen, 13:00-15:30

Bana/Miljö, Gruppledare Bo Thyselius

Preliminärt program:

I Sverige har 10 klubbar certifierat sig enligt GEO. SGF har som mål att år 2020 ska ytterligare 90 klubbar ha klarat detta. I vårt distrikt har tre klubbar GEO och ytterligare två är nästan klara. På seminariet går vi igenom vad GEO-certifiering innebär och hur man får stöd av det webbaserade GEO-programmet.

Kommunikation – Marknadsförning, Gruppen leds av den nybildade kommittén inom UGF

Vi välkomnar dig på klubben som arbetar med information och marknadsföring. Du sköter kanske klubbens webbsida och sociala medier. Eller jobbar med medlemskontakter, sponsorer och gästinformation. Eller ansvarar för skyltar, annonser och trycksaker.

Preliminärt program

 • Presentation av nya kommittén, dess mål och aktiviteter.
 • Fördjupning i ”hur kan vi förbättra kommunikationen mellan, golfare, klubbar och UGF?”
 • Presentation av en kommunikationsmodell.
 • Hur hjälper vi varandra i projektet Golfens Dag 2017-05-20

Junior/Elit, Gruppledare Henrik Nilsson

Preliminärt program

 •  Året som gått – en kort presentation av verksamheten 2016
 • Tankesmedjan byter inriktning och blir ungdomsforum
 •  Skandia Tour – nyheter 2017
 •  Inspirationsdagar i samarbete med UGF
 •  Distriktets satsningar – tjej, talang, elit
 •  Rajder Kopp – hur kan vi utveckla konceptet
 •  Ny Upplands Tour med indelning i åldersklasser
 •   Utbildningar – GL1 & GL2
 •   50-bana Cup

Ordförande/klubbchefer, Gruppledare Reidar Andersson

Preliminärt program

 • Uppföljning av förmiddagens föredrag
 • Överenskommelser 2017; Upplandsgreenfee, juniorspel under sommarlovet, introduktionskort både klubbkort och UGF-kort.
 • Medlemsstatistik i Uppland
 • SGFs Verksamhetsinriktning
 • Nominering Årets Juniorledare i Uppland
 • Styrelsebesök i klubbarna under 2017 på styrelsemöten, årsmöten eller vid annat lämpligt tillfälle
 • Golfens dag 2017-05-20
 • Extra Förbundsmöte 2015-11-25. Hur ser Uppland på förslaget till verksamhetsrevisorernas arbetsbeskrivning? Frågan behandlades även på höstårsmötet.
 • SM vecka i Uppland
 • Nomineringar kommittéer!
 • Aktuella frågeställningar som lämnats in
 • Ordförandemöten, årsmöten, golfting och FM-möte m.m. under 2017
 • Juniorkonsulent Mikael Lundén

Senior, Gruppledare Sören Ohlsson

Preliminärt program:

 • Verksamheten i stort – årsagenda
 • Tävlingsverksamhet – från Golfting till resulta
 • ”Klubbkampen”, ”Bästa klubb” – kriterier för placering
 • Seniorkommitténs hemsida
 • Vem gör vad på klubben – erfarenhetsutbyte
 • Kontaktlista – senioransvariga och lagledare. Hur hålla den aktuell
 • Kommunikation, Marknadsförin
 • Andra aktiviteter på klubben – Lära av varandra och bli bättre

 

Tävling/Regler, Gruppledare Martin Gavelin

Preliminärt program

 • Nyheter och förändringar i UGFs seriespel
 • Nyheter för Skandia Tour
 • Förändrade ersättninga för B-tävlingar
 • Fastställa UGFs tävlingsprogram för 2017
 • Utläggning av distrikts och förbundstävlingar
 • SM Klubblag (fd nationellt seriespel)
 • Upplands Golftour (scratchtävlingar som arrangeras av upplandsklubbar)
 • Tävlingsutbyte Uppland, hcp-tävlingar i distriktet
 • Tävlingsledarutbildning med regler TLR1 och 2
 • TL-träff 2017
 • Årlig HCP-revision
 • Övrig info

Möjlighet till avslutningsfika med eftersnack 15:00-16:00

Vissa tidsförskjutningar kan ske.