Här publicerar vi minnesanteckningar:

 • Minnesanteckningar från förmiddagens gemensamma pass
 • Minnesanteckningar Ordförandemötet
 • Minnesanteckningar Bana/Miljö
 • ​Minnesanteckningar Breddkommittémötet
 • Minnesanteckningar Tävling
 • Minnesanteckningar Ungdom/Elit

Golftinget genomförs den 8 november 2014 kl. 09:00-15:00. Lokal Gränbyskolan, Liljeforstorg 1, Uppsala.

Program och tider

 • Samling med kaffe och macka 08:45 – 09:15
 • Gemensamt pass från 09:15-11:30, Medverkan av Eva Bergström, SGF, samt Martin Pettersson, RIG i Uppsala.
 • Gruppvisa möten 11.30 – 14:30 med avbrott för lunch någon gång under tiden 12:00 till 13:00
 • Möjlighet till avslutningsfika och eftersnack 14:30 – 15:00

Anmälan, för planeringens skull, görs senast den 30/10 på webben. Länk skickas till samtliga kontaktpersoner i GITs funktionärsregister. Saknar du anmälningslänk – kontakta

reidar.andersson44@gmail.com

Förmiddagens agenda:

 1. Presentation av UGFs styrelse och kommittéer
 2. Presentation av UGFs verksamhetsplan 2015
 3. Presentation av UGFs hemsida
 4. Utdelning av utmärkelsen Årets Golfare i Uppland 2014
 5. Föredrag Martin Pettersson, RIG Uppsala, Golf som Idrott
 6. Ewa Bergström, GIT i SGF informerar om nya GIT – tävling
 7. Aktuellt om golf i Uppland, statistik

Snabbgenomgång av eftermiddagens grupparbeten


Följande grupper har egna program under eftermiddagen:

Ordförande/Marknadsansvariga/Klubbchefer/Utbildningsansvariga/Senior – Aulan
Gruppledare: Reidar Andersson

Ärenden:

 1. Uppföljning av Eva Bergströms genomgång
 2. Kommentarer och reflektioner runt Martin Petterssons föredrag Golf som idrott
 3. Golfnyttan i samhället
 4. SGFs verksamhetsplanering fram till 2016
 5. Överenskommelser 2015; greenfee, juniorer, introduktionskort
 6. Nominering Årets Juniorledare i Uppland
 7. Styrelsebesök i klubbarna under 2015 på styrelsemöten, årsmöten eller vid annat lämpligt tillfälle
 8. GDF:s roll och uppdrag
 9. Nomineringar kommittéer!
 10. Ordförandemöten, årsmöten och Golfting under 2015
 11. Ansökan om medel från allmänna arvsfonden

Tävling

Gruppledare: Ragnar Gedeborg och Martin Gavelin.
Preliminärt program

Upprop

 1. Utläggning av förbundstävlingar; B-tävlingar/Skandiaplatser
 2. Nationellt seriespel
  Anmälan senast 16 februari 2014
 3. Skandia Distriktstour Mellan och Skandia Cup Norr
  Förrändringar inför 2015
 4. Skandia JSM klubblag
 5. Upplands Golftour (scratchtävlingar som arrangeras av upplandsklubbar)
  Senast 9 mars via Golf rankings hemsida senast 9 mars
 6. Distriktets seriespel: D35, H35 och H45.
  Anmälan/avanmälan senast 31 mars 2015
  Övriga åldersklasser presenteras av seniorkommittén.
 7. DM.
 8. Fastställa UGFs tävlingsprogram för 2015
 9. Tävlingsutbyte Uppland, hcp-tävlingar i distriktet
 10. Klubbens kontaktpersoner i GIT
 11. Nya GIT tävling
 12. Tävlingsledarutbildning med regler TLR1 och 2
 13. TL- träff  2015

Slope

Inget program


Breddkommittén

Gruppledare Isa Lindblad

Programmet presenteras på mötet


Bana/Miljö


Gruppledare Bo Thyselius

SGFs Miljödiplom och GEO-certifiering – vad innebär det och hur gör man – demo.


Program Junior/Elit Golftinget 2014

Gruppledare Mats Remon

Vad hände 2014? Kort presentation av vad UGF gjorde 2014.

 • Tankesmedja
 • Rajder Kopp
 • Tjejsatsning
 • Talanggruppen
 • Elitgruppen
 • Super Camp
 • Tävling

Vad ska hända 2015? Det är lite upp till klubbarna att bestämma. Vi har vår verksamhetsplan att utgå ifrån. Den är klubbad vid höstårsmötet.

 1. Tankesmedja när?
 2. Rajder Kopp måste bli större deltagande 2015
 3. Tjejsatsning vi har väldigt få flickor i distriktet
 4. Talanggruppen
 5. Elitgruppen
 6. Super Camp
 7. Tävling
 8. Upplands Golf Tour mer öppna tävlingar med prispengar i distriktet – Bra ekonomisk vinning för arrangerande klubbar

Kansli och administration

Se under ordförande/marknadsansvariga …