Dokumentation från Golftinget på IFU Arena Uppsala 2017-11-11

Deltagare
Dagordning dagens program – Stefan Ståhls presentation
Arenahotellet – Tony Kaas’ presentation
SGF informerar – Maria Möllers och Håkan Stålbros presentation
Golfens samhällsnytta – Lars Ängs presentation
Årets Golfare 2017 – David Nyfjäll, Upsala GK

Minnesanteckningar från seminarierna:

Ordförandegruppen
Tävling
Presentation / minnesanteckningar
Preliminärt tävlingsprogram
Junior-Elit
Senior
Kommunikation – MarknadInbjudan till Golftinget

UGF har sedan många år arrangerat Golftinget i november månad.

Golftinget 2017 genomförs den 11 november 2017 i Uppsala.

I Golftinget möter UGFs ledare representanter för distriktets klubbar för att inspirera varandra och detaljplanera efterföljande års verksamhet.

Maria Möller, Håkan Stålbro, Lisa Häggkvist och Lars Äng

Plats: IFU-Arena i Uppsala

Program
08:30-09:00 Morgonkaffe med macka
09:00-12:00 Dagens program, förmiddagen

 • Inledning – presentation
 • Utdelning av pris till Årets golfare 2017
 • Information om Arenahotellet, presentation av Tony Kaas
 • SGF informerar, Maria Möller och Håkan Ståhlbro
 • Lars Äng, Göteborgs Golfförbund informerar om arbetet med golfens samhällsnytta i distriktet.
  (Tage Nordkvist, ordförande Kils GK har fått förhinder)

12:00-13:00 Lunch
13:00-15:30 Seminariegrupper

Junior/Elit, Gruppledare Henrik Nilsson

 • Upplands nya juniorkonsulent, Lisa Häggkvist från SGF kommer att delta
 • Året som gått – vi blickar tillbaka och går igenom verksamheten 2017
 • 2018 – vi diskuterar förslag på områden att prioritera
 • Hur ska vi skapa bättre kommunikation i distriktet
 • Uppstartsläger för spelare i distriktet

Tävling- handicap och regler, Gruppledare Martin Gavelin

 • Förändringar i UGFs seriespel
 • Fastställa UGFs tävlingsprogram för 2018
 • Utläggning av distrikts och förbundstävlingar
 • Tävlingsutbyte Uppland, hcp-tävlingar i distriktet
 • TL-träff 2018
 • Tävlings och regelutbildningar
 • Regler för golfspel 2019
 • WHS – World handicap system
 • Övrig info/frågor

Senior, Gruppledare Sören Ohlsson

 • Året som gått
 • Planerade aktiviteter 2018
 • Seniorkommitténs nya hemsida
 • Erfarenhetsutbyte
 • Övriga frågor

Kommunikation – Marknadsföring, Gruppledare Anders Wasberg

 • Eftersnack med Lars Äng
 • Fakta om golfnyttan i samhället. Vad bör vi ta upp med turismutvecklarna i december för
  ökad golfturism i Uppland?
 • Golfens dag. Utvärdering av 2017 och engagemang 2018
 • Marknadsföring via Facebook, Golf i Uppland är en gemensam marknadsföringskanal för UGF
  och klubbarna
 • Nätverket för kommunikation, Dina tankar om nätverket som bildades i början av sommaren.
  Klubbarnas utbildningsbehov för kommunikation och marknadsföring.

Ordförande, Gruppledare Stefan Ståhl

 • Uppföljning av förmiddagspasset
 • Klubbesök klustervis
 • Aktuella frågeställningar som lämnats in
 • SGFs Verksamhetsinriktning 2019-2020, Maria Möller och Håkan Ståhlbro.

Vissa tidsförskjutningar kan ske. Avslutningsfika mellan 15:00-16:00
UGF önskar att alla klubbar är representerade och att det finns minst en representant i varje seminariegrupp.

Anmälan sker klubbvis på utskickad länk.
Mail har skickats till klubbordförande, klubbarnas infoadresser samt till funktionärer som är upptagna i funktionärsregistret.

Välkomna!

För styrelsen
Reidar Andersson
reidar.andersson@upplandsgolf.se
Mobil 070-0904452