Reidar Andersson
Reidar AnderssonOrdförande
reidar.andersson@upplandsgolf.se
• Mobil 070-0904452
Henrik Nilsson
Henrik Nilsson Elit/Junior
henrik.nilsson@upplandsgolf.se
• Mobil 070-5972100
Bo Thyselius
Bo ThyseliusBana/Miljö
bo.thyselius@upplandsgolf.se
• Mobil 0705288595
Stefan Ståhl
Stefan StåhlRegelkommittén
stefan.stahl@upplandsgolf.se
• Mobil 070-6386700
Isa Lindblad
Isa Lindblad Ledamot
isa.lindblad@upplandsgolf.se
• Mobil 070-7686146
Sören Ohlsson
Sören OhlssonSeniorkommittén
soren.ohlsson@upplandsgolf.se
• Mobil 070-6184167
Martin Gavelin
Martin GavelinTävlingskommittén
martin.gavelin@upplandsgolf.se
• Mobil 070-3090247
Sirkka-Liisa Bergkvist
Sirkka-Liisa Bergkvist Kommunikation/marknad
sirkka-lisa.bergkvist@upplandsgolf.se
• Mobil 070-5810581