Startordning Seriespel 2019. Sidan under bearbetning.

Det har uttryckts önskemål om att få variation i seriespelets olika spelomgångar dels så att divisionerna startar i olika ordning under dagen och dels att lagen blandas i största möjliga utsträckning och sist men inte minst att underlätta samåkning genom att lagmedlemmara startar för det mesta i på varandra följande bollar.

Nedan finns länkar till dokument med detaljerade rekommendationer till startfält som i största möjliga utsträckning tillgodoser ovanstående. Det här medför med nödvändighet att startlistorna får handplockas.

Se en enkel instruktionsvideo som guidar genom lottningsprocessen.