Listan baseras på anmälningarna till seriespel i mars. Ändringar och kompletteringar meddelas direkt till webbansvarig.

Klubb Serie Lag Lagledare E-post Mobil
Arlandastad GK D60 1 Elisabeth Hedin-Söderström goran.rsa@outlook.com 073-3860882
Arlandastad GK D70 1 Anita Lindgren anita.lindgren2019@gmail.com 070-4200501
Arlandastad GK D75 1 Anita Lindgren anita.lindgren2019@gmail.com 070-4200501
Arlandastad GK H60 1 Urban Hobring urban.hobring@telia.com 070-2650417
Arlandastad GK H60 2 Urban Hobring urban.hobring@telia.com 070-2650417
Arlandastad GK H70 1 Tommy Hellström tohet1@gmail.com 070-8515215
Arlandastad GK H75 1 Anita Lindgren anita.lindgren2019@gmail.com 070-4200501
Arlandastad GK H80 1 Bo Eriksson bossemarion@outlook.com Okänt
Bodaholms GK H60 1 Per Johansson perkg.johansson@gmail.com 070-6852244
Burviks GK D60 1 Catharina Tavakolinia ctavakolinia@gmail.com 0733705865
Burviks GK D70 1 Astrid Rehnberg astrid.rehnberg@gmail.com 0706967700
Burviks GK D75 1 Yvonne Stattin yvonnestattin@live.se 0738960608
Burviks GK H60 2 Michael Lundin miclun55@gmail.com 0707647060
Burviks GK H60 2 Lag 1 Crister Boork crister@blagulsupporter.se 0734221666
Burviks GK H70 1 Christer Hansson ch@rodab.se 0706727950
Burviks GK H75 1 Olle Thurlin olle@thurlin.se 0705970309
Burviks GK H75 2 Jan Stattin jan.stattin@live.se 0706026566
Burviks GK H80 1 Leif Ollerstam leif.ollerstam@telia.com 0707282880
Enköpings GK D60 1 Paula Hautala hautalapaula@gmail.com 0702694060
Enköpings GK D70 1 Gudrun Råberg gudrun.raberg@gmail.com 0708330048
Enköpings GK D75 1 Ulla Pettersson ulla.bredsand@gmail.com 0708368450
Enköpings GK H60 1 Mats Wallén mats.wallen@gmail.com 0706470097
Enköpings GK H70 1 Håkan Ahlström hakan.ahlstrom@outlook.com 0705161111
Enköpings GK H75 1 Claes-Göran Eriksson claes-goran.eriksson@telia.com 0706387004
Enköpings GK H80 1 Anders Wasberg anders.wasberg@gmail.com 0705215160
Enköpings GK H85 1 Gunnar Tallnäs gunnar.tallnas@gmail.com 0768170191
Friiberghs GK D70 1 Birgitta Magnusson birgitta@bioma.se 0705879125
Friiberghs GK D75 1 Birgitta Magnusson birgitta@bioma.se 0705879125
Friiberghs GK H60 1 Per Modig bluchan4@gmail.com 0709622175
Friiberghs GK H60 2 David Slightham hagervagen@hotmail,com 070-6476357
Friiberghs GK H70 1 Göran Egerstad goranege@algonet.se 070-3165743
Friiberghs GK H70 2 Henrik Björkänge henrik,bjorkange@telia.com  0705811085
Friiberghs GK H75 1 Anders Lindholm aa.lindholm@outlook.com 0738447778
Friiberghs GK H75 2 Leif Ahlstöm lahstro@gmail.com 0705404700
Friiberghs GK H80 1 Torsten Hagman tor.hagman@gmail.com 0761994369
GolfUppsala D60 1 Karin Sahlström karinzillen@hotmail.com 070-9439100
GolfUppsala D60 2 Marie Blomberg marie.e.blomberg@gmail.com 070-7533393
GolfUppsala D70 1 Elisabeth Stubbendorff elista018@hotmail.com 073-5340310
GolfUppsala D70 2 Britta Sjöberg brita.sjoberg@gmail.com 070-7510934
GolfUppsala H60 1 lars holmberg lholmberg@telia.com 073-5023700
GolfUppsala H70 1 Lars-Åke Claesson claesson272@gmail.com 070-6733294
GolfUppsala H70 2 Anders Nordlindh anders.nordlindh@telia.com 070-2633178
GolfUppsala H75 1 Bengt Åström bengt48@telia.com 070-5562651
GolfUppsala H75 2 Lars Brunn irene.lars@gmail.com 072-2011021
GolfUppsala H80 1 Göte Johanssson gotejohansson.bip@gmail.com 070-6351114
GolfUppsala H80 2 Göte Johansson gotejohansson.bip@gmail.com 070-6351114
GolfUppsala H85 1 Torsten Hallman torsten.hallman@telia.com 070-5516204
Grönlund GK D60 1 Elisabeth Andersson lisa61ande@gmail.com 0723414860
Grönlund GK D70 1 Margareta Gustavsson mat.gus@bredband.net 0736273746
Grönlund GK H60 1 Kjell Sundelius kjell.sundelius@bredband.net 0722240215
Grönlund GK H70 1 Bert Andersson berten@gmail.com 0706029400
Grönlund GK H70 2 Per Steensen steensenper31@gmail.com 0702501253
Grönlund GK H75 1 Folke Jonsson folkejonsson47@gmail.com 0702924418
Grönlund GK H75 2 johnny wallin johnny.wallin@telia.com 0708916311
Grönlund GK H80 1 Ingvar Lansing lansingingvar@gmail.com 0708108890
Hallstavik GK D60 1 Isa Lindblad isa@ellex.se 0707686146
Hallstavik GK H60 1 Dick Persson dickeharr@hotmail.com 0703856190
Hallstavik GK H70 1 Michael Mattsson michael.mattsson53@gmail.com 0725353538
Hallstavik GK H80 1 Göran Ulfsparre ulfsparreg@yahoo.se 0732208339
Johannesberg GK H60 1 Mats Mejbert mats.mejbert@gmail.com 0739149181
Johannesberg GK H70 1 Anders Tengsved anders.tengsved@live.se 0704412772
Johannesberg GK H75 1 Rolf Kungsman rolf.kungsman@telia.com 0702483059
Olandsbygdens GK D60 1 Anja Mertala anja_mertala@hotmail.com 073-0292579
Olandsbygdens GK D70 1 Lena Karman karman.lena54@gmail.com 070-5349644
Olandsbygdens GK H60 1 Mats-Ola Mårtensson mats-ola2@hotmail.com 070-5922640
Olandsbygdens GK H70 1 Sören Karman sorenkarman@gmail.com 070-5509290
Olandsbygdens GK H80 1 Yngve Holm yngve.holm@yahoo.se 070-5196391
Roslagens GK Norrtälje D60 1 Marie-Louise Ohlsén Svensson ohlsen@ownit.nu 0765426052
Roslagens GK Norrtälje D60 2 Kristina Jägenstedt kristinajagenstedt@gmail.com 0705408678
Roslagens GK Norrtälje D70 1 Ulla Lennertun ulla.lennertun@gmail.com 0706144958
Roslagens GK Norrtälje D70 2 Lena Hellström lena@familjenhellstrom.com 0702203244
Roslagens GK Norrtälje D75 1 Ulla Lennertun ulla.lennertun@gmail.com 0706144958
Roslagens GK Norrtälje H60 1 Anders Eriksson anders63eriksson@gmail.com 0705147547
Roslagens GK Norrtälje H60 2 Anders Eriksson anders63eriksson@gmail.com 0705147547
Roslagens GK Norrtälje H70 1 Per-Rune Magnusson perrune.magnusson@gmail.com 0702498520
Roslagens GK Norrtälje H70 2 Per-Rune Magnusson perrune.magnusson@gmail.com 0702498520
Roslagens GK Norrtälje H75 1 Kjell Gustavsson vadaren9kjell@gmail.com 0727326767
Roslagens GK Norrtälje H75 2 Kjell Gustavsson vadaren9kjell@gmail.com 0727326767
Roslagens GK Norrtälje H80 1 Bengt Näslund ba.naslund@gmail.com 0705482090
Roslagens GK Norrtälje H80 2 Bengt Näslund ba.naslund@gmail.com 0705482090
Sigtuna GK D60 1 Solweig Lincoln alfmina@hotmail.com 0702204978
Sigtuna GK D70 1 Heléne Seeman helene@seeman.se 0706183860
Sigtuna GK D75 1 Elsmari Kruse elsmari.kruse@gmail.com 0705658985
Sigtuna GK H60 1 Peter Schnee peter.schnee58@gmail.com 0721709517
Sigtuna GK H70 1 Callis Ewaldsson ewaldssoncallis@gmail.com 0739865865
Sigtuna GK H70 2 Håkan Frisk runstigen7@gmail.com 0708597316
Sigtuna GK H75 1 Lars Nilsson golf.lassen@gmail.com 0733527736
Sigtuna GK H75 2 Lars Nilsson golf.lassen@gmail.com 0733527736
Sigtuna GK H80 1 Leif Björling leifbjorling80@gmail.com 0707885534
Sigtuna GK H80 2 Leif Björling leifbjorling80@gmail.com 0707885534
Sparren GK D60 1 Inger Karlsson vallby1@telia.com 0767895450
Sparren GK H60 1 Jan Olof Karlsson vallby1@telia.com 0705154383
Sparren GK H75 1 Ulf Björk 33bjrk@gmail.com 0703479810
Sparren GK H80 1 Leif Sandberg leffesandberg@gmail.com 0705909986
Upsala GK D60 1 Anna Palmquist monica.wiig@gmail.com 070-611 60 24
Upsala GK D60 2 Monica Wiig annomaj59@gmail.com 0708-216185
Upsala GK D70 1 Birgitta Carlsson Fogdegård carlfogde@gmail.com 0735-040020
Upsala GK D70 2 Solbritt Edén solbritteden@gmail.com 070-8279449
Upsala GK D75 1 Susanne Barr Carling susanne.barr.carling@gmail.com 0761-421893
Upsala GK D75 2 Susanne Barr Carling susanne.barr.carling@gmail.com 0761-421893
Upsala GK H60 1 Tryggve Palmquist tryggve58@gmail.com 073-5060838
Upsala GK H60 2 Tryggve Palmquist tryggve58@gmail.com 073-5060838
Upsala GK H70 1 Per Hanser perhanser@gmail.com 070-9205371
Upsala GK H70 2 Anders Gambe anders.gambe@gmail.com 070-8324226
Upsala GK H75 1 Kristian Sundström kristian@condentia.se 070-357 5820
Upsala GK H75 2 Lennart Nyberg lennart.nyberg100@gmail.com 070-292 1282
Upsala GK H80 1 Sten Gidlund sten.gi@telia.com 070 655 06 03
Upsala GK H80 2 Sten Gidlund sten.gi@telia.com 070 655 06 03
Upsala GK H85 1 Rolf Magnertoft rolf.magnertoft@telia.com 070-6372026
Vassunda GK D60 1 Annika Babra babraannika@gmail.com 0705172639
Vassunda GK D70 1 Mileva Lundgren lundgrenmileva@gmail.com 0739737875
Vassunda GK H60 1 Thomas Blombäck thomas.blomback@gmail.com 0763966962
Vassunda GK H70 1 Claes Hammarling claeshammarling@gmail.com 0705256322
Vassunda GK H75 1 Anders Lundberg rma@telia.com 0709632111
Vassunda GK H75 2 Anders Lundberg rma@telia.com 0709632111
Vassunda GK H80 1 Jan Gustafsson gustafssonjan01@gmail.com 0708158356
Vassunda GK H85 1 Håkan Agemalm hakan.agemalm@gmail.com 0708673210
Väddö GK D60 1 Arja Martinelle arjasmail@hotmail.com 0722702729
Väddö GK D70 1 Carin Ekström carinkatten.ekstrom@gmail.com 0709822611
Väddö GK H60 1 Kent Henningson golf@henningson.se 0706868287
Väddö GK H70 1 Sten-Åke Rydén sten-ake.ryden@outlook.com 0706988979
Väddö GK H75 1 Urban Linuzon urban@rospigg.se 0708825711
Väddö GK H75 2 Bo Sedvall Bosse@rospigg.se 0736288579
Väddö GK H80 1 Kurt Johansson Kurt.johanssons@telia.com 0708730246
Wattholma GK D70 1 Harriet Hanberg harriet.hanberg@telia.com 0706439047
Wattholma GK H60 1 Stefan Lindman stefan.lindman06@gmail.com ’+4618315961
Wattholma GK H60 2 Jocke Norberg jocken55@gmail.com ’+46708448917
Wattholma GK H70 1 Nisse Enefjord nisse.enefjord@telia.com ’+46705804427
Wattholma GK H70 2 Hans Näverskog hnaverskog@hotmail.com ’+4618315441
Wattholma GK H75 1 Björn Hanberg bjorn.hanberg@telia.com ’+46705791339
Älvkarleby GK D60 1 May-Gun Ferm maygun.ferm@gmail.com 070-2566404
Älvkarleby GK D70 1 Sylvie Köönverk sylvie.koonverk@telia.com 070-8956301
Älvkarleby GK D75 1 Åsa Sundell asa.sundell2010@gmail.com 070-2201414
Älvkarleby GK H60 1 Anders Ekelund anders.ekelund61@gmail.com 070-3506625
Älvkarleby GK H60 2 Christer Bärlund cb9302@gmail.com 070-4198766
Älvkarleby GK H70 1 Svante Andersson SvanteA1950@gmail.com 070-3696504
Älvkarleby GK H70 2 Göran Westlund goran.westlund@hotmail.com 070-5406054
Älvkarleby GK H75 1 Lars Lindegren m_lindegren@hotmail.com 070-4024065
Älvkarleby GK H80 1 Leif Jansson leif.jansson43@gmail.com 070-7387380
Örbyhus GK D60 1 Birgitta Lindström birgitta.naprapat@telia.com 0702141359
Örbyhus GK D75 1 Maj-lis Mattsson majlismattsson1@gmail.com 0706852693
Örbyhus GK H60 1 Roger Mattsson rogermattsson57@hotmail.com 0706742338
Örbyhus GK H60 2 Kenneth Ottosson kenneth@ottort.se 0703369526
Örbyhus GK H70 1 Göran Sveijer goran.sveijer@telia.com 0707487872
Örbyhus GK H70 2 Göran Holmgren holmgren.goran@telia.com 0703509611
Örbyhus GK H75 1 Bengt Sundqvist tunaror@telia.com 0703147474
Örbyhus GK H75 2 Lars Carlberg larca@telia.com 0706990216
Örbyhus GK H80 1 Rolf Lönn rolf.lonn@telia.com 0705951966
Örbyhus GK H80 2 Rolf Lönn rolf.lonn@telia.com 0705951966
Öregrunds GK D60 1 Catarina Ek cattie.lasse@hotmail.com 070-2891381
Öregrunds GK D70 1 Cecilia Sjöberg cecilia.sjoberg@gmail.com 070-5235259
Öregrunds GK D75 1 Solveig Waldner solveigwaldner@gmail.com 070-7630890
Öregrunds GK D75 2 Solveig Waldner solveigwaldner@gmail.com 070-7630890
Öregrunds GK H60 1 Lars Ek ek.lars@hotmail.com 070-8881336
Öregrunds GK H60 2 Ulf Hemmälin ulf.hemmalin@outlook.com 070-7106830
Öregrunds GK H70 1 Bengt-Ove de Jounge bengtove.dejounge@yahoo.se 072-5093751
Öregrunds GK H70 2 Kenneth Sjölund kemosada11@gmail.com 070-2180350
Öregrunds GK H75 1 Karl-Arne Ekstedt ka@ekstedtab.se 070-6976406
Öregrunds GK H75 2 Roine Gelin roinegel@gmail.com 070-8707804
Öregrunds GK H80 1 Jan Grabe jan@grabe.se 070-6799595
Öregrunds GK H85 1 Rune Berglund ru.be@telia.com 070-5524055