Nätverk för kommunikation och marknadsföring

---Nätverk för kommunikation och marknadsföring
Nätverk för kommunikation och marknadsföring 2017-04-27T23:09:29+00:00

Upplandsklubbarna och UGF har i verksamhetsplanen för 2017 beslutat att bilda ett nätverk för golfkommunikatörer inom Upplands golfdistrikt.

Vi tror att vi tillsammans kan bli bättre på att kommunicera golfen – internt i organisationen men också externt. Genom samverkan i nätverk blir vi effektivare och kan ge varandra stöd och kompetensutveckling. Tillsammans kan vi också förstärka marknadsföringen av golfen, utan att behöva uppfinna hjulet själva varje gång.

UGF har därför bjudit in till ett första möte tisdagen den 30 maj 2017 kl 18:30 – 21:00 på Upsala GK, Håmö, konferenslokalen.

Anmälan sker senast den 23 maj via utskickad länk.

Deltagarlistan läggs därefter ut på denna sida för att underlätta eventuell samåkning till mötet.

Känner du någon som du tror skulle passa bra in i nätverket, men som inte fått inbjudan, kontakta din klubb!