Upplandsklubbarna och UGF har i verksamhetsplanen för 2017 beslutat att bilda ett nätverk för golfkommunikatörer inom Upplands golfdistrikt.

Vi tror att vi tillsammans kan bli bättre på att kommunicera golfen – internt i organisationen men också externt. Genom samverkan i nätverk blir vi effektivare och kan ge varandra stöd och kompetensutveckling. Tillsammans kan vi också förstärka marknadsföringen av golfen, utan att behöva uppfinna hjulet själva varje gång.

UGF bjöd därför in till ett första möte tisdagen den 30 maj 2017 på Upsala GK.

Här finns minnesanteckningar från upptaktsmötet.

Känner du någon som du tror skulle passa bra in i nätverket – kontakta Hans Andersson i UGFs styrelse!