Namn Madde Andersson  
Titel idrottsutvecklare
Ansvarsområde Projektledare för Idrottslyftet
Telefon 018-27 70 69 / 0706-25 99 81
Fax 018-24 77 30
E-post madeleine.andersson@uppland.rf.se
Adress Sportfältsvägen 3, Box 23062, 750 23 Uppsala

 

Pengar från Idrottslyftet fördelas efter ansökan dels av Upplandsidrotten, dels av SGF.

Läs mer om Idrottslyftet på Upplandsidrottens hemsida

Läs mer om Idrottslyftet på SGFs hemsida

Anslag kan också sökas hos Arvsfonden