Frida Dahlén

Titel:  Idrottskonsulent ansvar för golfsporten
E-post:  frida.dahlen@uppland.rf.se
Telefon:  0768-32 30 15
018-27 70 10

Pär Englund

Titel:  Idrottskonsulent Idrottslyftet
E-post:  par.englund@uppland.rf.se
Telefon:  0769-42 55 34
018-27 70 03

 

Pengar från Idrottslyftet fördelas efter ansökan dels av Upplandsidrotten, dels av SGF.

Läs mer om Idrottslyftet på Upplandsidrottens hemsida

Läs mer om Idrottslyftet på SGFs hemsida

Anslag kan också sökas hos Arvsfonden