Sidan uppdaterad 2018-04-16

Varje säsong anmäls ett antal spelare i Sverige för farligt spel. Det är tråkigt för alla inblandade och klubbarna bör informera om vilket ansvar man som spelare har i samband med golfspel.

För att underlätta både för spelare och klubbar att ”göra rätt” har SGF sammanställt vilka ansvarsregler som gäller.  Hämta informationsskriften här

Alla klubbar i distriktet får under våren 2018 den av SGF framtagna affischen ”Säker golf” som bör anslås väl synlig.

Behöver klubben flera affischer finns originalet här.