Höstårsmötet 2013

Onsdag den 30 oktober 2013
Plats : Uppsala – Hotell Scandic Nord
Landgång med dryck kl. 18.00

Årsmöte ca. kl. 18:45

Kvällskaffe i mötespausen.

Kallelse till mötet skickades ut per epost den 11/9 2013.

Handlingarna publicerades nedan i stadgeenlig ordning – 14 dagar före årsmötet.

Obs fullmakt krävs om rösträtt ska utövas av annan än ordförande.

  • Mall för fullmakt
  • Av FS fastställd röstlängd
  • Förslag till dagordning
  • Förslag från Valberedningen
  • Förslag till Verksamhetsplan och budgetram för 2014 (korrigerad version 2013-10-26)

Inga motioner eller andra styrelseförslag än verksamhetsplan och budgetram för 2014 föreligger.


Förankrat förslag till verksamhetsplan 2014 

Inför styrelsens arbete med verksamhetsplanen genomfördes en webbundersökning, där samtliga klubbfunktionärer i UGFs medlemsklubbar uppmanades lämna synpunkter på vilka av UGFs aktiviteter man anser vara viktiga. Hela 275 personer har svarat och här finns en rapport som redovisar resultatet av vår enkät. Vi i styrelsen kan med tillfredsställelse konstatera att distriktets aktiviteter bedöms vara viktiga för klubbarna. Enkätsvaren har beaktats i vårt förslag till verksamhetsplan 2014.

 

Årsmötet gästas av Anders Hammarström, Svensk Golfutveckling AB, som föreläser om Vägen mot förbättring – Hur ett strategiskt förändringsarbete kan leda till fler medlemmar, högre intäkter och en tryggare framtid. 

  • Här finns Anders Hammarströms programförklaring (pdf).
  • Här finns Anders Hammarströms presentation (pdf)

Nytt!

Även Christer Nilsson, ordförande i SGFs valberedning deltar i mötet. Information har skickats per mail till ordförande och personer som representerar klubbarna på årsmötet. Här finns bildspel som valberedningen skickat ut.


Länk för webbanmälan skickades till klubbarnas ordförande 2013-10-04.