Höstårsmötet 2011

Upplands Golfdistriktsförbund kallar härmed till höstårsmöte, jämlikt §11 i distriktets stadgar. Mötet äger rum den 12 oktober 2011 kl. 19.00 i Uppsala på Scandic Nord, Uppsala.

Landgång med dryck och kaffe serveras från kl. 18.00.

SGFs generalsekreterare Gunnar Håkansson medverkar.

Vid höstårsmötet skall väljas ordförande och tre styrelseledamöter för 2012. Verksamhetsinriktning och budget för 2012 ska också behandlas och beslutas.

Mötet ska också utse en klubbrepresentant som tillsammans med UGFs ordförande ska representera distriktet på SGFs Golfting den 19-20 november. Läs inbjudan här.

Dagordning och handlingar kommer att läggas ut här senast 14 dagar före mötet.

Förslag till Dagordning
Förslag till Verksamhetsplan och budget
SGFs förslag till Prioriterade verksamheter och mål 2012

Påverka distriktets arbete genom att nominera kandidater till styrelsen. Här finns länk till valberedningen.

Här finns valberedningens förslag för 2012.

Ev. motioner skulle ha varit distriktstyrelsen tillhanda 30 dagar innan mötet. Se stadgarna 14§. Inga motioner har inkommit.

Här finns formulär för fullmakt ifall annan än ordförande utövar klubbens rösträtt.

2011-08-23

Anders Wasberg
Ordförande