Höstårsmötet 2010

Protokoll från årsmötet finns här.

2010-10-05-20:25

Upplands Golfdistriktsförbund kallar härmed till höstårsmöte, jämlikt §11 i distriktets stadgar. Mötet äger rum den 20 oktober 2010 kl. 19.00 på Scandic Nord Hotel, Uppsala.

Maivor Isaksson, ledamot i SGFs förbundsstyrelse medverkar.

Vid höstårsmötet skall väljas ordförande och tre styrelseledamöter för 2011. Verksamhetsinriktning och budget för 2011 ska också behandlas och beslutas.

Handlingar är klara och finns på länkar nedan eller här i Dokumentarkivet.

  • Dagordning höstårsmöte 2010
    (kommer att kompletteras med informations- och diskussionspunkter)
  • Förslag till verksamhetsplan 2011
  • Förslag till budget 2011
  • Valberedningens förslag till styrelse och revisorer

Påverka distriktets arbete genom att nominera kandidater till styrelsen. Här finns brev från valberedningen till medlemsklubbarna.

Vid ordförandekonferensen i Örbyhus diskuterades förbundets prioriterade mål för 2011. Vid erfa-mötet i Skövde hade distrikten möjlighet att framföra sina åsikter och nu har FS skickat ut ett nytt underlag som ska diskuteras på höstårsmötet. Ev synpunkter ska skickas in till Golfens Hus senast den 29/10. Vid detta tillfälle ska också förslag till prioriterade mål för 2012 skickas in.
Här finns utskick från FS genom Generalsekreteraren Gunnar Håkansson.
Läs även nyhetsartikel på hemsidan.