Här publicerar vi minnesanteckningar och annan dokumentation:

 • Bosse Bengtssons presentation under förmiddagspasset
 • Bosse Bengtssons bilder om skillnad mellan A1 och M1 (Golfbolag contra Golfklubb)
 • Minnesanteckningar förmiddagens gemensamma pass
 • Minnesanteckningar ordförandegruppen
 • Minnesanteckningar Bana/Miljö
 • Minnesanteckningar tävling
  Prel. tävlingsprogram 2014

 

Välkommen till UGFs Golfting lördagen den 9 november 2013 kl 09.00-15.00

Här finns deltagarlistan med 128 deltagare. Hör av er om ev. återbud och/eller kompletteringar.

Lokal: Aulan, Celsiusskolan i Uppsala

Programinnehåll preliminärt:

 • Samling med kaffe och macka 08:30 – 9:00
 • Gemensamt pass från 9:00 – 11:30
  Medverkan av Bosse Bengtsson, Golfens Hus
 • Gruppvisa möten 11.30 – 14:30 med avbrott för lunch någon gång under tiden 12:00 till 13:00
 • Möjlighet till avslutningsfika och eftersnack 14:30 – 15:00

Anmälan, för planeringens skull, görs senast den 7/11 på webben. Länk har skickats till samtliga kontaktpersoner i GITs funktionärsregister. Saknar du anmälningslänk – kontakta anders.wasberg@gmail.com.


Förmiddagens agenda:

 1. Presentation av UGFs styrelse och kommittéer samt deltagare från klubbarna
 2. Presentation av UGFs verksamhetsplan 2014
 3. Presentation av UGFs hemsida
 4. Registrering av klubbarnas och distriktets kontaktpersoner
 5. Överföring av medlemsregistret till IdrottOnline
 6. Utdelning av Miljödiplom
 7. Utdelning av utmärkelsen Årets Golfare i Uppland 2013
 8. Bosse Bengtsson, biträdande generalsekreterare i SGF informerar
 9. Aktuellt om golf i Uppland
 10. Hösten/vinterns utbildningar
 11. Snabbgenomgång av punkter i eftermiddagens grupparbeten

 


Följande grupper har egna program under eftermiddagen:

Ordförande/Marknadsansvariga/Klubbchefer/Utbildningsansvariga – Aulan
Gruppledare: Anders Wasberg

Ärenden:

 1. Uppföljning av Bo Bengtssons punkter
 2. Golfens samhällsnytta
 3. SGFs Golfting
 4. Nomineringar inför SGFs Förbundsmöte – presentation från Valberedningen
 5. Överenskommelser 2014; greenfee, juniorer, introduktionskort
 6. Nominering Årets Juniorledare i Uppland
 7. Nomineringar kommittéer
 8. IdrottOnlines utbildningsmodul
 9. 2014 års distriktsmöten

Kanslister – receptionspersonal (nyhet 2013)
Gruppledare: Eva Bergström, supportchef GIT


Tävling
Gruppledare: Ragnar Gedeborg
Preliminärt program

 1. Upprop
 2. Utläggning av förbundstävlingar
 3. Nationellt seriespel
  Anmälan senast 17 februari 2014
  http://www.golf.se/Tavla/Nationella-tavlingar/Nationella-seriespelet/
 4. Skandia Distriktstour Mellan och Skandia Cup Mellan Norr
 5. Skandia JSM klubblag
 6. Upplands Golftour (scratchtävlingar som arrangeras av upplandsklubbar)
 7. Distriktets seriespel: D35, H35 och H45
  Anmälan/avanmälan senast 31 mars 2014
 8. Skall Högbo GK få elta med 1 lag i H45?
 9. DM. H45 från vit tee?
 10. Fastställa UGFs tävlingsprogram för 2014
 11. Tävlingsutbyte Uppland, hcp-tävlingar i distriktet
 12. Klubbens kontaktpersoner i GIT
 13. Nya GIT tävling
  http://vimeo.com/76334302
 14. Tävlingsledarutbildning med regler TLR1 och 2
 15. TL- träff  2014

Junior/elit
Gruppledare: Carl-Magnus Strömberg, Junior/Elitkommittén

 1. Skapa ett forum för ungdomsledare och instruktörer för inspiration och idéutbyte. I januari bjuds juniorledare och tränare in till en tankesmedja
 2. Stimulera breddgolf på ungdomssidan
  1. Rajder Kopp
  2. Tjejläger/ Tjejdagar
  3. Talangutveckling/ talangdagar för talanggrupp
  4. Ansvara för Skandia Tour Distrikt Mellan
  5. Ansvara för Rookie Tour
  6. Samverka med Golfgymnasiet i Uppsala vid vissa aktiviteter
 3. Nytt utbildningsmaterial för juniorer – Ny ledarutbildning
 4. Verka för elitgolf
  1. Elitgruppen – träning med experttränare
  2. Erbjuda föreläsningar
  3. Delta i SGF Super Camp med spelare och ledare
  4. Inspirationsdag för Proffs/Yngre elit.
  5. Skapa ett forum för ungdomsledare och instruktörer för inspiration och idéutbyte
  6. Distriktsmatcher
  7. Verka för fler scratchtävlingar i distriktet – Upplands Golftour
 5. ​Idrottonline – utbildningsmodulen och redovisning LOK-stöd
 6. Bidragsmöjligheter – Idrottslyftet
 7. Ev. stödgrupp för disciplinfrågor och juniorers handicap

Medlem/Dam/Breddgolf
Gruppledare: Irene Svensson

 1. Information och diskussion kring UGFs verksamhetsplan för 2014 (fastställs av årsmötet den 30/10)
 2. Medlemskommittéernas arbete med materialet kring Golfens samhällsnytta
 3. Jämställdhetsfrågor – hur förverkligar vi UGFs jämställdhetsplan
 4. Damtävlingar i distriktet, Upplandsmatchen (UGF-matchen Damer)
 5. Erfarenhetsutbyte – medlemsaktiviteter, rekrytera och behålla
 6. Hur agerar vi vid en olycka eller tillbud på en GK (se exempel på krishanteringsplan från Västergötlands GDF)

Slope
Gruppledare: Åke Ljungqvist

Fasställande av slopeplanen för 2014


Bana/Miljö 
Gruppledare: Bo Thyselius

 1. SGFs Miljödiplom – erfarenheter av genomförda arbeten, genomgång av av kriterier för att få Miljödiplom.
 2. GEO-certifiering – Vad krävs för att få GEO-certifiering? Vilket stöd kan UGF ge?