Här kommer vi att presentera genomförda mötesaktiviteter inom distriktet mellan distrikt, klubbar och samhällsorgan med syfte att sprida kunskap om Golfens samhällsnytta.Den 24/4 2018 bjöd Friiberghs GK och Enköpings GK in representanter för Enköpings kommun och Håbo kommun.

Kontaktpersoner för ytterligare information
Friiberghs GK Anders Jarl <anders@aj-con.se>, mobil 070 650 82 30
Enköpings GK Gunnar Lundin <gunnar.lundin@gmail.com> mobil  070 523 40 71