UGF Styrelsemöte

13 mars @ 18:30 - 20:30

Hållbar Förening

17 mars @ 00:00

Natur och fågelliv på golfbanan

20 mars @ 18:00 - 20:00

UGF Vårårsmöte

27 mars @ 18:00 - 20:00

Hållbar Golfanläggning

11 april @ 00:00

UGF Styrelsemöte

17 april @ 18:30 - 20:30

Hållbar förening

28 april @ 00:00

UGF Styrelsemöte

15 maj @ 18:30 - 20:30

Ordförandekonferens

25 maj - 26 maj

UGF Styrelsemöte

12 juni @ 18:30 - 20:30

UGF Styrelsemöte

14 augusti @ 18:30 - 20:30

UGF Styrelsemöte

18 september @ 18:30 - 20:30

UGF Styrelsemöte

16 oktober @ 18:30 - 20:30

Höstårsmöte 2024

24 oktober @ 18:00 - 21:00

UGF Styrelsemöte

13 november @ 18:30 - 20:30

Golfting 2024

23 november