Handigolf

Hem-Handigolf

Handigolfbil till Älvkarleby Golfklubb

Älvkarleby Golfklubb har nu anskaffat en egen handigolfbil för personer med fysisk funktionsnedsättning i benen. Bilen är byggd för denna typ av handikapp och har många anpassningsmöjligheter utifrån var skadan sitter hos personen. Bilen har kostat 200 000 kr och är nästan helt finansierad med ekonomiskt stöd från SISU Uppland, två Handikappstiftelser, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling [...]

Idrottsmedel och Idrottslyftet

Från och med 2017 finns det en ny applikation på IdrottOnline som behandlar alla typer av stöd till föreningarna med undantag av LOK-stödet. Den nya applikationen heter Idrottsmedel och här kan föreningarna ansöka om Idrottslyftsmedel både från specialidrottsförbunden och Upplands Idrottsförbund. Det stöd som går att ansöka om från Upplands Idrottsförbund är anläggningsstödet. Idrottslyft [...]

Upplands Golfförbund

Till toppen