På Upplands Golfförbunds höstårsmöte 2024-10-24 ska väljas styrelse till förbundet år 2025. I nuvarande styrelse ingår Martin Söderberg (ordf.), Stefan Bergström, Björn Frånlund, Martin Gavelin och Anna Green. UGF, Upplands Golfförbund är ett av 21 golfdistriktsförbund inom Svenska Golfförbundet (SGF) och har c 20 500 aktiva medlemmar. Upplands Golfförbunds huvuduppgift är att verka på de i distriktet anslutna 22 klubbarnas uppdrag och ha ett samlat ansvar för golfsporten inom distriktets område. Om du är intresserad se vidare på www.upplandsgolf.se om UGF och tillhörande kommittéer.

Är du intresserad av att ingå i UGF:s styrelse som ordinarie eller som adjungerad ledamot eller känner någon som är lämplig, ta kontakt med någon av
oss i Valberedningen (senast 2024-07-07). Vi behöver Din hjälp och Ditt engagemang!

Vi söker personer med ett brett och brinnande intresse för golf, gärna med något särskilt intresseområde. Se förbundets olika kommittéer. Om du i
första steget bara är intresserad av kommittéarbete, är det en bra ingång för att senare ingå i styrelsen. Vi behöver och ser gärna kvinnor i styrelsen
och i kommittéer! Var beredd på att avsätta tid och engagemang till styrelsens arbete. Vi vill gärna att du berättar litet om din bakgrund, och
speciellt om du har eller har haft uppdrag inom golfens värld.

Om du har frågor om hur den nuvarande styrelsen och de olika kommittéernas arbetar får du gärna kontakta styrelsens ordförande Martin Söderberg på mobil
070-374 74 00 eller på e-post martin.soderberg@upplandsgolf.se
På UGF:s hemsida finns kontaktuppgifter till respektive kommittéordförande.

UGF:s valberedning

Maud Lindh
0708556666
maud.lindh@live.se

Christer Schenholm
0708434880
csugk1937@gmail.com

Isa Lindblad
0707686146
isa@ellex.se