Serieindelningen fastställdes på senaste kommittémötet så allt är nu klart inför årets seriespel. Information finns under Seriespel i menyn.