Efter kommittémöte den 23 januari har följande dokument uppdaterats på vår webb.

  • Tidsplan med datum för alla årets aktiviteter
  • Datum och spelplatser för Seriespel och Old members och DM

Samtliga dokument nås från menyn på vår webb