Upplands Golfförbund och RF-SISU Uppland samverkar i en satsning kring juniorer och en hållbar framtid för Upplands golfklubbar, med fokus på ungdomar och juniorer.
Processmöten, två söndagar 17 mars och 28 April 2024. Kl.15.00-18.00
Plats: IFU Arena
RF-SISU Uppland
maria.stolpe@rfsisu.se
Upplands Golfförbund hållbar golfanläggning
mats.g.falk@gmail.com