Det hittar ni här:

(obs, kan komma att ändras. Slutgiltligt program publiceras i början av april.)

https://www.upplandsgolf.se/kom…/tavling/tavlingskalender/