Klubbordförande/Klubbchefer/Greenkeepers/PGA-pros/utbildare samt Upplands golfdistrikts styrelse- och kommittéledamöter.

Årets Golfting väntar på din anmälan!

Lördagen den 25 november 2023 kl. 08:30-16:00.

Arenahotellet, Tennisvägen, Uppsala

För mer info gå in här:   Golftinget 2023 – Upplands Golfförbund


Martin Söderberg
Ordförande Upplands Golfförbund
Mobil: 0703-747400
Martin.soderberg@upplandsgolf.se