Höstårsmötet 2023 avlöpte häromdagen där det viktigaste som hände redovisas här:

 • Styrelsen kommer ha fem ledamöter plus ordförande.
 • Martin Söderberg omvaldes som ordförande.
 • Nya i styrelsen är Anna Green och Philip Morris.
 • Verksamhetsplan och budget godkändes.
 • Motionen om ändrade speldagar för seriespel H/D 60 avslogs.
 • Motion om rättvisare rankingsystem återremitterades för ny handläggning.
 • Medlemsavgifterna till UGF lämnades oförändrade.
 • MS redovisade distriktets medlemssiffror som visar på en liten uppgång om man bortser från de ”distansmedlemmar” som vissa klubbar tagit bort.
 • Tony Mullborn från SGF hade en intressant presentation kring Hållbarhetsfrågor samt redovisade medlemsstatistik för samtliga golfklubbar. Medlemsantalet är i det närmaste oförändrat med tydlig uppgång för herrjuniorer och en nedgång för damjuniorer.
 • Maria Stolpe från RF/SISU berättade om möjligheten för bidrag till aktiviteter kring Hållbarhet på golfklubben.
 • Eva Hultgren fån SGF:s valberedning uppmanade till att föreslå kandidater till SGF:s styrelse.
 • Anders Strand och Olle Rosenberg lämnar styrelsen och avtackades. Jakob Remon och Ulf Pettersson lämnar också styrelsen men stannar kvar i junior- respektive marknadskommittén.

Mer info här:

https://www.upplandsgolf.se/hostarsmote-2023/