UGF:s Höstårsmöte 2023

Klubbordföranden/ klubbchefer i Upplands Golfdistrikt.
Härmed kallas ni till höstårsmöte med Upplands Golfdistriktsförbund
torsdagen den 19 Oktober 2023 kl 18:00 på Söderby GK, Uppsala.

Här är anmälningsformuläret med program:

https://ugf.typeform.com/to/l6m8mAFF

Mer information och handlingar finns här:

https://www.upplandsgolf.se/arsmoten/hostarsmote-2023/