Inbjudan till Greensome på Sparren den 18 juli har gått ut till alla upplandsklubbar och publicerats på vår webb. Till alla detaljer.