Intresserad av styrelsearbete i Upplands Golfförbund?

På Upplands Golfförbunds höstårsmöte 2023-10-19 ska väljas styrelse till förbundet år 2024. I nuvarande styrelse ingår Martin Söderberg (ordf.), Stefan Bergström, Björn Frånlund, Martin Gavelin, Ulf Pettersson, Jacob Remon, Olle Rosenberg, Anders Strand.

 

UGF, Upplands Golfförbund är ett av 21 golfdistriktsförbund inom Svenska Golfförbundet (SGF) och har c 20 000 aktiva medlemmar. Upplands Golfförbunds huvuduppgift är att verka på de i distriktet anslutna 22 klubbarnas uppdrag och ha ett samlat ansvar för golfsporten inom distriktets område. Om du är intresserad se vidare på www.upplandsgolf.se om UGF och tillhörande kommittéer.

Är du intresserad av att ingå i UGF:s styrelse som ordinarie eller som adjungerad ledamot eller känner någon som är lämplig, ta kontakt med någon av oss i Valberedningen (senast 2023-07-07). Vi behöver Din hjälp och Ditt engagemang!

 

Vi behöver och ser gärna kvinnor i styrelsen! Vi söker också någon som vill engagera sig i distriktets paragolf. Vi vill gärna att du berättar litet om din bakgrund, och speciellt om du har eller har haft uppdrag inom golfens värld.

 

Om du har frågor om hur den nuvarande styrelsen och de olika kommittéernas arbetar får du gärna kontakta styrelsens ordförande Martin Söderberg på mobil 070-374 74 00 eller på e-post martin.soderberg@upplandsgolf.se  

På UGF:s hemsida finns kontaktuppgifter till respektive kommittéordförande.

 

UGF:s valberedning

Maud Lind
0708556666
maud.lindh@live.se

Isa Lindblad
0707686146
isa@ellex.se

Christer Schenholm
0708434880
csugk1937@gmail.com