Det blev en fantastiskt trevlig konferens på Åland när 25 föreningsfunktionärer från Upplandsklubbarna samlades i helgen.

Gemensamt kom man fram till bra hållbara åtgärder på klubbarna och inte minst delades idéer om hur man kan göra golfen ännu roligare.

Joakim Sabel, golfpro och skicklig entreprenör inom golfen, fungerade som inspiratör och UGF:s ordförande Martin Söderberg ledde konferensen och den avslutande debattävlingen.
Grupperna som argumenterade för mer Scramble-tävlingar, Rock-golf på banan och öppettider till minst 20:00 fredag och lördag i klubbrestaurangen röstades som vinnare.

Den 31 augusti ska klubbarna rapportera tillbaka om vilka åtgärder inom Hållbarhet och roligare golf som genomförts, startats eller planerats på klubbarna.

För mera bilder från konferensen gå hit:
https://www.upplandsgolf.se/om-ugf/ordforandekonferenser/#