En preliminär serieindelning är nu publicerad på vår webb. Se Senior/seriespel/Serieindelning. Länk till dokument