Sista dag för anmälan till årets seriespel är den 31 mars. Redan nu kan konstateras ett det föreligger felanmälningar. Kontrollera att ni anmält rätt antal lag  via länken Anmälningsläge seriespel 29 mars

Länken finns också som nytt menyalternativ under ”Seriespel”.

Om något är fel kan ny anmälan göras i Typeform med förklarande text i meddelandefältet.