Uppdaterade statuter för Seriespel, Old members, Individuella DM och Belöningen fastställda och publicerade. Se vidare under respektive menyalternativ på hemsidan.