Datum och spelplatser för seriespel och OM nu publicerade. Ny åldersklass i seriespelet – H85.

Länkar: Seriespel  OM