Ett 30-tal ansvariga från klubbarna i Uppland hade samlats på Söderby Golfklubb

för UGF:s höstårsmöte där val till styrelsen, valberedningen och Juridiska Kommittén skulle genomföras. Före mötet bjöds på en god fiskgryta.

Följande val till Upplands Golfförbund gjordes:

Martin Söderberg, ordförande

Anders Strand, styrelseledamot och ordförande för junior & Elit
Ulf Pettersson, styrelseledamot och ordförande för Kommunikation & Marknad

Stefan Bergström, styrelseledamot och ordförande för Regler & Hcp

Oskar Nordström, ordförande för Juridiska Kommittén

Martin Gavelin, ledamot i Juridiska Kommittén

Stefan Ståhl, ledamot i Juridiska Kommittén

Martin Söderberg, ledamot i Juridiska Kommittén

Valberedningen omvaldes.

Efter mötet avtackades Hasse Andersson och Micke Svensson och därefter berättade Reidar Andersson och Ulf Pettersson om arbetet med GolfSM-veckan. Avslutningsvis pratade Stefan Bengtsson från Svenska Golfförbundet om golfens medlemsutveckling i Sverige.

Hasse Andersson avtackas av Martin Gavelin.

Stefan Bengtsson, SGF, redogjorde för medlemsutvecklingen.

Micke Svensson avtackades.

Hasse Andersson välkomnar Martin Söderberg som ny ordförande.