Ett kort referat med några bilder finns under rubrik Avslutning 2022 på vår webb. Sidan kommer att kompletteras med länk till tävlingen när Min golf öppnas igen efter uppdatering.